FOLLIA

“Hi ha una saviesa del seny i una saviesa -més alta- de la follia.
Per a l’alta vida de l’ànima el seny solament serveix per a decidir quan cal llançar-se a la follia”
Ramon Llull

www.follia.com